Instructor/a de Formación Profesional - Cohorte 8 - Módulo 1 - Comisión 3